MZDY


mzdy


Poskytujeme komplexné vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy:

• výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
• vystavovanie a doručovanie prihlášok a odhlášok do poisťovní
• spracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre poisťovne, hlásení pre daňový úrad
• vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
• príprava platobných príkazov na úhradu odvodov a miezd
• spracovanie potrebných potvrdení


Odmena za služby

Cena sa stanoví na základe rokovania s klientom pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo. Odmena sa odvíja od počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov.


Ručenie

V oblasti vedenia účtovníctva máme riziko prípadných nesprávností poistené. Do dnešného dňa sme však túto poistku nevyužili, čo oprávnene považujeme za úspech.