O nás


DOMI Best, s.r.o.

Účtovnícka firma DOMI Best, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2010. Odborné skúsenosti konateľky spoločnosti Ing. Dominiky Kubaskej vytvorili podmienky pre poskytovanie komplexných služieb od poradenstva, cez vedenie účtovníctva a mzdovej agendy až po spracovanie daňových priznaní, prípadne zastupovanie pri kontrolách.

Kvalitná a odborná práca zabezpečila, že v súčasnosti firma spolupracuje s viac ako 250 spokojnými klientmi. Patria medzi nich obchodné spoločnosti ako aj subjekty s oprávnením na výkon podnikateľskej činnosti.

Spokojnosť našich zákazníkov zabezpečuje dobré referencie a rast spoločnosti!


Hlavná idea poskytovania služieb

Snahou našej spoločnosti je poskytovať plnú podporu našim klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť zaťažení vedením účtovníctva, sledovaním legislatívnych zmien a úprav.

Preberanie garancií za poskytnuté služby je samozrejmosťou. Naša spoločnosť je voči rizikám spojených s vykonávanou činnosťou poistená.

Pravidelná informovanosť klienta o výsledkoch hospodárenia spoločnosti je jednou z našich priorít. Kladieme dôraz na oboznámenie klienta s aktuálnym stavom podľa potreby podnikania v danom obore, podľa požiadaviek zákazníka spojené s našimi odporučeniami.